935/2001

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2001

Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemistä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/1979) 12 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1288/1989, seuraavasti:

12 §

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista siten kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa (379/1974) säädetään, jolloin edellytyksenä täysimääräisen korvauksen saamiselle kustannuksiltaan yli 85 000 euron öljyntorjuntakaluston hankinnasta on, että öljysuojarahaston johtokunta on hyväksynyt kyseisen hankinnan etukäteen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 102/2001
YmVM 7/2001
EV 102/2001

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.