921/2001

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) 7 §:n 1 ja 2 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 1026/1997, seuraavasti:

7 §

Lisäveroa on suoritettava vähittäismyyntipäällyksissä olevista alkoholijuomista 67 senttiä litralta. Vähittäismyyntinä pidetään tässä lainkohdassa myös anniskelua.

Jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että vähittäismyyntipäällys kuuluu ympäristöministeriön hyväksymään, panttiin perustuvaan päällysten kierrätysjärjestelmään:

1) lisäveroa ei ole suoritettava, jos vähittäismyyntipäällys on uudelleen täytettävä;

2) lisäveroa on suoritettava 16 senttiä litralta, jos vähittäismyyntipäällys on raaka-aineena hyödynnettävä.


VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
yli 2,8 12. 28,59 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit
yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 4,54 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 134,55 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
yli 5,5 mutta enintään 8,0 23. 185,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
yli 8,0 24. 235,46 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
yli 1,2 mutta enintään 15 31. 428,88 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
yli 15 mutta enintään 22 32. 706,39 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
― yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
― yli 2,8 mutta enintään 10 42. 44,57 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
― yli 10 43. 50,46 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
muut 44. 50,46 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001
VaVM 12/2001
EV 101/2001

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.