866/2001

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta 4 päivänä huhtikuuta 1997 annetun asetuksen (293/1997) 1 §:n 1 momentti sekä 5 ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 5 § asetuksessa 841/1998, seuraavasti:

1 §
Koulumatkatuen laskeminen

Koulumatkatukena korvataan 50,45 euroa kuukaudessa ylittävät koulumatkakustannukset lisättynä 7,45 eurolla. Opiskelija maksaa laskennallisista koulumatkakustannuksista kuukausittain enintään 43 euroa, jota kutsutaan opiskelijan maksuosuudeksi.


5 §
Palkallinen työharjoittelu tai työssäoppiminen

Opiskelijalla ei ole oikeutta koulumatkatukeen työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen tai työharjoittelun aikana, jos siitä saatu ansiotulo on vähintään 505 euroa kuukaudessa.

11 §
Opintotukiasetuksen säännösten soveltaminen

Koulumatkatukea koskevan päätöksen koneellisessa allekirjoittamisessa noudatetaan soveltuvin osin opintotukiasetusta (260/1994). Opintotukiasetuksen maksupäivää koskevia säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin silloin, kun koulumatkatuki maksetaan opiskelijalle itselleen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.