823/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1993 riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:n 2 momentin ja 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Riistanhoitomaksu

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu riistanhoitomaksu on 24 euroa.

2 §
Pyyntilupamaksu

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu pyyntilupamaksu on kustakin kaadetusta hirvieläimestä:

1) aikuinen hirvi 100 euroa
hirvenvasa 34 euroa
2) muu aikuinen hirvieläin 17 euroa
muun hirvieläimen vasa 8 euroa
3 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä asetuksella kumotaan riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 20 päivänä kesäkuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (556/2001). Vuonna 2001 myönnettyjen lupien nojalla kaadetuista hirvieläimistä maksetaan pyyntilupamaksut kuitenkin luvan myöntämisen ajankohtana voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Markkamääräiset maksut muunnetaan tarvittaessa euroiksi käyttäen muuntokerrointa 5,94573.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Torvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.