816/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001

Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 637/1997, muuttanut Konserniverokeskuksen toimivallasta ja Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista 20 päivänä syyskuuta 1999 annetun päätöksen (975/1999) 1 §:n 2 momentin 2 kohdan seuraavasti:

1 §
Konserniverokeskuksen toimivalta

Poiketen siitä mitä edellä 1 momentissa määrätään:


2) kiinteistöverolaissa (654/1992) tarkoitetun kiinteistöverotuksen toimittamisessa sekä muissa mainittuun veroon liittyvissä tehtävissä on toimivaltainen se verovirasto, jolle tehtävät on erikseen säädetty tai määrätty;


Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Sami Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.