790/2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta 30 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (562/1999) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee enintään 20 kilogramman painoisen käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksia sekä niiden perusteella käsisammuttimeen tehtäviä merkintöjä.

2 §
Käsisammuttimen ominaisuudet

Käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella sammuttimeen tehtävien merkintöjen tulee olla voimassaolevien eurooppalaisten standardien EN 3―1, EN 3―2, EN 3―4 ja EN 3―5 tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen erittelyn mukainen.

Ulkokäyttöön tai kylmissä tiloissa käytettäväksi tarkoitetun käsisammuttimen on läpäistävä eurooppalaisen standardin EN 3―5 mukainen toimintalämpötilakoe vähintään –30° C:n lämpötilassa.

3 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Käsisammuttimen valmistajan tai maahantuojan on voitava esittää tämän asetuksen 2 §:n mukaisten ominaisuuksien täyttämisestä valmistajan laatima vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka voi perustua arviointilaitoksen suorittamaan tuotteen alkutestaukseen tai valmistajan sisäiseen laadunvalvontaan.

Käsisammuttimen vaatimustenmukaisuus painelaitteena osoitetaan siten kuin painelaitteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (938/1999) säädetään.

4 §
Merkinnät

Käsisammuttimeen on kiinnitettävä eurooppalaisen standardin EN 3 mukaiset merkinnät suomen ja ruotsin kielellä. Tämän asetuksen 2 § 2 momentin toimintalämpötilakokeen vaatimukset täyttävän ulkokäyttöön tai kylmissä tiloissa käytettäväksi tarkoitetun käsisammuttimen säilytyslämpötilaksi on kuitenkin merkittävä vähintään –30° C― +60° C.

Käsisammuttimen merkinnöistä painelaitteena säädetään painelaitteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. Markkinoille viimeistään 29 päivänä toukokuuta 2002 saatetuissa laitteissa voidaan käyttää myös painelaitelain (869/1999) 27 §:ssä kumotun paineastialain (98/1973) mukaisia merkintöjä.

5 §
Valvonta

Käsisammuttimen vaatimustenmukaisuutta valvoo pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetun lain (562/1999) 9 §:n mukaisesti turvatekniikan keskus.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Yli-insinööri
Jyrki Karvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.