780/2001

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus eräiden Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen tuottamasta kelpoisuudesta teknisen työn opetukseen

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 37 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 516/2000:

1 §

Sen estämättä, mitä kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) liitteen mukaan on voimassa opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla ja mitä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:ssä säädetään aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opetettavan aineen opinnoista opetettavissa aineissa, ne henkilöt, jotka on vuosina 1996― 1998 valittu Oulun yliopistoon suorittamaan vähintään 35 opintoviikon laajuiset teknisen työn opinnot ja suorittavat nämä opinnot vuoden 2004 loppuun mennessä, ovat aineenhallinnan osalta kelpoisia antamaan perusopetuksen teknisen työn aineenopetusta.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Hallitussihteeri
Ulla Taskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.