773/2001

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 6 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1114/1998, nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 10 583 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto terveydenhuolto
0― 6-vuotiaat 4 157,74 518,29
7―64-vuotiaat 296,82 589,63
65―74-vuotiaat 555,54 1 379,82
75―84-vuotiaat 3 252,42 2 658,50
85 vuotta täyttäneet 9 186,40 4 593,42
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 380,18 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 34,71 euroa.

4 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 257,29 euroa.

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 558,00 euroa kunnan asukasta kohden.

6 §

Perustamishankkeen vähimmäiskustannusten määrä on 270 000 euroa.

Kokonaiskustannuksiltaan 270 000― 3 450 000 euron määräiset hankkeet ovat pieniä hankkeita ja yli 3 450 000 euron määräiset hankkeet suuria hankkeita.

7 §

Perustamishankkeiden kustannusten enimmäismäärät (hankekiintiöt) ovat vuosina 2002―2005 seuraavat (milj. euroa):

Vuosi 2002 2003 2004 2005
Suuret hankkeet
Pienet hankkeet 16,6 33,2
Yhteensä 16,6 33,2

Vuonna 2002 sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeisiin suoritetaan valtionosuutta arviolta 26,6 milj. euroa.

8 §

Perustamishankkeiden toteuttamisen lähtökohtana on turvata palvelujen häiriöttömän järjestämisen kannalta välttämättömät toimenpiteet.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.