761/2001

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 18 §:n 2 kohta seuraavasti:

18 §

Sivutoimiluvan myöntää, jollei muualla toisin säädetä:


2) tuomioistuimen virkamiehelle se tuomioistuin, jonka palveluksessa hän on, paitsi hovioikeuden presidentille, työtuomioistuimen presidentille, vakuutusoikeuden vakuutusylituomarille ja markkinatuomioistuimen ylituomarille korkein oikeus, hallinto-oikeuden ylituomarille korkein hallinto-oikeus ja käräjäoikeuden laamannille hovioikeus; sekäTämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2001

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitussihteeri
Risto Leikos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.