738/2001

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 18 §:n 1 momentin 9 kohta ja 20 §:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin niistä ovat 18 §:n 1 momentin 9 kohta asetuksessa 856/1999 ja 20 §:n 1 momentin 3 kohta suomenkielisen sanamuodon osalta asetuksessa 730/2000 sekä ruotsinkielisen sanamuodon osalta mainitussa asetuksessa 856/1999, sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 730/2000, uusi 32 a kohta seuraavasti:

17 §

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


32 a) viranomaisradioverkko;


18 §

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


9) sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta siltä osin kuin se ei kuulu ulkoasiainministeriön toimialaan;


20 §

Opetusministeriön toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


3) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus, näistä esiopetus yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2001

Pääministeri
Paavo Lipponen

Ylitarkastaja
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.