652/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus aikuiskoulutustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään aikuiskoulutustuesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1276/2000) 32 §:n nojalla:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työttömyysvakuutusrahasto maksavat koulutus- ja erorahastolle kuukausittain ennakkoa siten, että ennakkojen yhteismäärä vastaa vuoden aikana suoritettavaksi arvioitua aikuiskoulutustuen määrää ja että ennakot ovat riittävät menojen kattamiseen jokaisena kuukautena.

Koulutus- ja erorahaston on vuosittain viimeistään toukokuun 1 päivänä lähetettävä sosiaali- ja terveysministeriölle perusteltu arvio aikuiskoulutustuen perusosaan seuraavana vuonna maksettavasta valtionosuuden ennakosta ja työttömyysvakuutusrahastolle arvio aikuiskoulutustuen ansio-osaan maksettavasta työttömyysvakuutusrahaston ennakosta. Arvioita tulee tarkistaa marraskuun 15 päivään mennessä, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

2 §

Valtio ja työttömyysvakuutusrahasto maksavat ennakot koulutus- ja erorahastolle kuukausittain tasasuuruisina erinä viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Koulutus- ja erorahaston rahoituksen turvaamiseksi tai, jos vuotuiset ennakot olennaisesti muuttuvat, ennakot voidaan maksaa edellä säädetystä poiketen.

Ennakot tulee välittömästi tarkistaa, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet. Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä koulutus- ja erorahaston palauttamaan liikaa maksettua valtionosuuden ennakkoa ja työttömyysvakuutusrahasto ansio-osaan maksettua ennakkoa.

3 §

Koulutus- ja erorahaston tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava ne määrät, jotka valtion on tilivuonna tullut aikuiskoulutustuesta annetun lain 30 §:n mukaisesti maksaa perusosan ja työttömyysvakuutusrahaston ansio-osan rahoituksena. Maksettujen ennakoiden ja vahvistettujen määrien erotukset otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kalenterikuukauden ennakoissa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Vuoteen 2001 kohdistuvat ennakot maksetaan valtion talousarvioon momentille 337.54 otetun määrärahan mukaisesti siten, että työttömyysvakuutusrahaston ennakko mitoitetaan määrärahan perusteena olevan etuusmenoarvion mukaisesti. Koulutus- ja erorahaston on lähetettävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut vuoden 2002 ennakoita koskevat arviot marraskuun 15 päivään 2001 mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Peruspalveluministeri
Osmo Soininvaara

Hallitusneuvos
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.