649/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (221/1994) liitteenä olevan luettelon II osa seuraavasti:

Luettelo

aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät filosofian maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa


II Luonnontieteelliset tutkinnot

HY JoY JY KY OY TaY TY ÅA
Biokemian ala x x x x x x
Biologian ala x x x x x x x
Fysiikan ala x x x x x x x
Geologian ala x x x x
Kemian ala x x x x x x
Maantieteen ala x x x x
Matematiikan ala x x x x x x x
Filosofia x
Geofysiikka x x
Meteorologia x
Tietojenkäsittelyoppi tai tietotekniikka x x x x x x x x
Tilastotiede x x x x
Tähtitiede x x x

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Opetusneuvos
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.