648/2001

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen 11 ja 22 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (256/1995) 11 §:n 2 momentti ja

muutetaan 22 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 473/2000, seuraavasti:

22 a §
Oikaisun hakeminen opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen

Opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2001

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Opetusneuvos
Hannu Sirén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.