646/2001

Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti aikuiskoulutustuesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1276/2000) 6 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §
Aikuiskoulutustukeen oikeuttava koulutus

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää myös henkilölle, joka osallistuu ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetussa laissa (645/2001) tarkoitettuun ammatti-korkeakoulun jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-kuuta 2002. Laki on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2005.

Lakia sovelletaan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetun lain (645/ 2001) voimassa ollessa aloitettuun koulutukseen sen päättymiseen saakka.

HE 21/2001
SiVM 5/2001
EV 83/2001

Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.