625/2001

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Laki viestintähallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Viestintävirasto

Viestinnän hallintotehtäviä varten on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva Viestintävirasto.

2 §
Viestintäviraston tehtävät

Viestintäviraston tehtävänä on:

1) huolehtia telemarkkinalaissa (396/1997), radiolaissa (517/1988), postitoimintalaissa (907/1993), televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998), valtion televisio- ja radiorahastosta annetussa laissa (745/1998) sekä yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetussa laissa (565/1999) sille säädetyistä tehtävistä; sekä

2) hoitaa muut tehtävät, jotka sille muiden säännösten tai liikenne- ja viestintäministeriön määräysten mukaan kuuluvat.

3 §
Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin lain täytäntöönpanosta sekä muista Viestintävirastoa koskevista asioista, kuten asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta Viestintävirastossa, viraston tehtävistä, organisaatiosta, työjärjestyksestä ja henkilöstöä koskevista asioista sekä asioiden valvonnasta muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

4 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tällä lailla kumotaan telehallinnosta 10 päivänä kesäkuuta 1988 annettu laki (518/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

5 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa Telehallintokeskukselle syntyneet oikeudet ja velvoitteet kuuluvat lain voimaan tultua Viestintävirastolle.

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään Telehallintokeskuksesta ja sen tehtävistä, koskee tämän lain voimaan tultua Viestintävirastoa.

HE 52/2001
LiVM 5/2001
EV 67/2001

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.