617/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Opetusministeriön asetus aikuislukion tuntijaosta annetun opetusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan aikuislukion tuntijaosta 26 päivänä syyskuuta 1994 annetun opetusministeriön päätöksen (873/1994) 3 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on päätöksessä 1203/1998, seuraavasti:

3 §

Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella 2 §:ssä säädettyjen kurssien lisäksi vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terveystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia taikka yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.