615/2001

Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus lukion tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan lukion tuntijaosta 23 päivänä syyskuuta 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (835/1993) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita opiskelijalle tulee tarjota valittavaksi. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltavat kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia. Soveltavien kurssien sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan päättää lukiokoulutuksen järjestäjä. Opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa soveltaviksi kursseiksi myös edellä todettuja muun koulutuksen järjestäjän järjestämiä opintoja.

2 §

Lukiossa annettavan opetuksen tuntijako on seuraava:

Oppiaine tai aineryhmä Opiskelijalle pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien kurssien vähimmäismäärä
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 2―
Kielet
perusopetuksen vuosiluokilta 1―6 alkava kieli (A-kieli) 6 2―
perusopetuksen vuosiluokilta 7―9 alkava kieli (B-kieli) 5 2―
muut kielet 16―
Matematiikka
lyhyt oppimäärä 6 2―
pitkä oppimäärä 10 3―
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia 2 2―
Maantieto 2 2―
Fysiikka 1 7―
Kemia 1 3―
Katsomusaineet
Uskonto/elämän katsomustieto 3 2―
Filosofia 1 2―
Psykologia 5―
Historia, yhteiskuntaoppi 5 3―
Taito- ja taide-aineet 5
Liikunta 2 3―
Musiikki 1―2 3―
Kuvataide 1―2 3―
Terveystieto 1 2―
Opinto-ohjaus 1
Pakolliset kurssit 45―49
Syventävät kurssit vähintään 10
Yhteensä vähintään 75

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään, koulutuksen järjestäjä on velvollinen tarjoamaan terveystiedossa syventävinä opintoina kursseja vasta 1 päivästä elokuuta 2002 alkaen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2001

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.