560/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikäävän torjunnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1094/1996) 23 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 350/2001:

1 §
Juurikäävän leviämisen riskialue

Juurikäävän leviämisen riskialue määräytyy siten, että kuusenjuurikäävän leviämisen riskialueen pohjoisraja on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten toimialueiden pohjoisraja ja männynjuurikäävän leviämisen riskialue muodostuu Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskusten toimialueista.

2 §
Tuen kohde

Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 23 §:n 2 momentin mukaista tukea voidaan myöntää:

a) jos kuusenjuurikäävän leviämisen riskialueella on kuusta yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta tai jos mäntyä on yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta ja myös tyvitervastaudin tuhoja esiintyy kunnan alueella; tai

b) jos männynjuurikäävän leviämisen riskialueella on mäntyä tai kuusta taikka molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta.

3 §
Tuen määrä

Juurikäävän torjuntaan voidaan myöntää tukea torjunta-ainekustannuksia vastaava määrä ilman arvonlisäveron osuutta. Torjunta-aineen levityksestä aiheutuviin kustannuksiin tukea voidaan myöntää kasvatushakkuissa 0,44 euroa ja uudistushakkuissa 0,22 euroa hakattua kiintokuutiometriä kohti.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuihin kustannuksiin voidaan myöntää tukea 31 päivään joulukuuta 2001 saakka markkamääräisenä siten, että kasvatushakkuissa myönnettävä tuki on 2,60 markkaa ja uudistushakkuissa 1,30 markkaa hakattua kiintokuutiometriä kohti.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.