558/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtion vientitakuista 23 päivänä toukokuuta 2001 annetun lain (422/2001) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Suomalaisen intressin olemassaolo

Takuun myöntämisen edellytyksenä on, että kyseinen vienti- tai investointihanke hyödyttää taloudellista kehitystä Suomessa (hankkeeseen liittyy suomalainen intressi).

Suomalaisen intressin voidaan katsoa olevan olemassa muun muassa seuraavissa tapauksissa:

a) Suomesta ulkomaille toimitettavan tavaran tai palvelun kotimaisuusaste on merkittävä;

b) viejä on Suomessa rekisteröity yhteisö ja hankkeen kokonaistoimituksista merkittävä osa on valmistettu Suomessa taikka perustuu suomalaiseen suunnitteluun tai osaamiseen;

c) investoinnin suorittaja on Suomessa rekisteröity yhteisö tai ulkomainen yhteisö, jossa suomalaiset käyttävät määräysvaltaa ja investointi hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa tai

d) Suomesta tai ulkomailta Suomessa rekisteröidyn yhteisön tai ulkomaisen, suomalaisessa määräysvallassa olevan yhteisön välityksellä tapahtuva pitkää maksuaikaa edellyttävä vientitoimitus toiseen maahan hyödyttää muutoin merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa.

2 §
Kaupallisen riskin kattaminen ulkomaille suuntautuvan investoinnin osalta

Valtion vientitakuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu vientitakuu voidaan ainoastaan myöntää sellaisille yhteisrahoitushankkeille kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten kanssa, joiden rahoituksen saatavuutta ei voida turvata ilman tällaista vientitakuuta.

3 §
Vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointi

Vientitakuutoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaate ja noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristövaikutusten arviointiperiaatteita ja -menettelytapoja.

Vientitakuita hallinnoivalla erityisrahoitusyhtiöllä on oltava vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä, joka koostuu ympäristöperiaatteista ja ympäristövaikutusten arviointiprosessia koskevista ohjeista.

4 §
Vientitakuista perittävät maksut

Valtion vientitakuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja maksuja määrättäessä tulee tapauskohtaisesti huomioida viejän, ostajan, luotonsaajan tai takaajan luottokelpoisuus, kohdemaan luottokelpoisuus, vakuusjärjestelyt, riskiperiodi sekä muut mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Apulaisosastopäällikkö
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.