518/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusminis-teriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 1-4 ja 7-8 §:n,

sellaisena kuin niistä ovat 1 § asetuksessa 1274/2000, 2, 2 a ja 8 § päätöksessä 123/1996, 3 ja 7 § päätöksessä 247/1997 sekä 4 § päätöksessä 837/1999, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
Perusmaksu 1 500 mk
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 150 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
Ensimmäinen kerta 330 mk
Muut kerrat 690 mk
Painatusmaksu
Perusmaksu painatuksesta 510 mk
Lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen, kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 150 mk
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista
Yhtenä kappaleena 120 mk
Kahtena kappaleena 180 mk
Käännösmaksu 240 mk/sivu
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.-3. vuosi 900 mk
4. vuosi 750 mk
5. vuosi 850 mk
6. vuosi 1 000 mk
7. vuosi 1 200 mk
8. vuosi 1 400 mk
9. vuosi 1 600 mk
10. vuosi 1 800 mk
11. vuosi 2 100 mk
12. vuosi 2 400 mk
13. vuosi 2 700 mk
14. vuosi 3 000 mk
15. vuosi 3 200 mk
16. vuosi 3 500 mk
17. vuosi 3 850 mk
18. vuosi 4 200 mk
19. vuosi 4 500 mk
20. vuosi 4 800 mk
Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 240 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 500 mk
Muutoksenhakumaksut
Patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 200 mk
Muut patenttiasiat 810 mk
Etuoikeustodistus 300 mk
Diaaritodistus 60 mk
Oikeaksi todistaminen 60 mk + 6 mk/sivu
Rekisteriote 90 mk
Kuulutusjulkaisu 30 mk
Patenttijulkaisu 30 mk
Viikkoluettelo
Irtonumero 30 mk
Vuositilaus 660 mk
Tiivistelmäjulkaisu 6 mk
2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan 1 500 mk
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 150 mk
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava 1 500 mk
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava 1 500 mk
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 600 mk
Lähettämismaksu 810 mk
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan 1 500 mk
2 a §
Eurooppapatentti
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan:
Perusmaksu painatuksesta 510 mk
Lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan.
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 240 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 500 mk
Muutoksenhakumaksu 810 mk
Diaaritodistus 60 mk
Oikeaksi todistaminen 60 mk + 6 mk/sivu
Rekisteriote 90 mk
Patenttilain 70 h §:n tai 70 q §:n 1 momentin mukainen julkaisu 30 mk
Viikkoluettelo
Irtonumero 30 mk
Vuositilaus 660 mk
3 §
Lisäsuojatodistukset
Hakemusmaksu 1 500 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
Ensimmäinen kerta 330 mk
Muut kerrat 690 mk
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 240 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 500 mk
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 4 800 mk
Muutoksenhakumaksut
Patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 1 200 mk
Muut asiat 810 mk
Diaaritodistus 60 mk
Oikeaksi todistaminen 60 mk + 6 mk/sivu
Rekisteriote 90 mk
4 §
Hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 810 mk
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 90 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 210 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 1 200 mk
Uudistamismaksun korotus 240 mk
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 810 mk
Uudistamismaksun korotus 180 mk
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 300 mk
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 240 mk
Käännösmaksu 240 mk/sivu
Muutoksenhakumaksu 810 mk
Etuoikeustodistus 90 mk
Diaaritodistus 60 mk
Oikeaksi todistaminen 60 mk + 6 mk/sivu
Rekisteriote 90 mk
Tutkimusmaksu 1 500 mk
Lausuntomaksu 420 mk
Lykkäysmaksu 250 mk
Viitejulkaisumaksu 120 mk
Viitejulkaisun kaksoiskopio 180 mk
Kansainväliset hyödyllisyysmallihakemukset:
Maksu kansainvälisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta 810 mk
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 90 mk
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 500 mk
Lähettämismaksu 810 mk
7 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 1 500 mk
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 1 300 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 330 mk
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 240 mk
Muutoksenhakumaksu 1 200 mk
Diaaritodistus 60 mk
Oikeaksi todistaminen 60 mk + 6 mk/sivu
Rekisteriote 90 mk
8 §
Patenttiasiamiesrekisteri
Rekisteröintimaksu 1 300 mk
Muutos tai muu erillinen merkintä 250 mk
Ote patenttiasiamiesrekisteristä 90 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.