497/2001

Annettu Helsingissä päivänä 13 kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 30 päivänä toukokuuta 1997 annetun asetuksen (520/1997) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1134/2000, seuraavasti:

2 §
Kelpoisuus ja pätevyys eräisiin virkoihin ja tehtäviin

Kelpoisuudesta virkaan ja tehtävään sekä pätevyydestä toimia ammatissa päätetään tutkintojen tunnustamislain 3 §:n 2 momentin mukaisesti seuraavissa viroissa, tehtävissä ja ammateissa:

1) pelastushallinnon päätoimisen päällystön, alipäällystön ja miehistön virka ja tehtävä;

2) poliisihallinnon, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen virka ja tehtävä;

3) ajoneuvo-, torni- ja kuormausnosturin kuljettaja;

4) sukeltaja; ja

5) panostaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

1) neuvoston direktiivi 89/48/ETY; EYVL N:o L 19, 24.1.1989, s. 16
2) neuvoston direktiivi 92/51/ETY; EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25
3) komission direktiivi94/38/EY; EYVL N:o L 217, 23.8.1994, s. 8
4) komission direktiivi95/43/EY; EYVL N:o L 184, 3.8.1995, s. 21
5) komission direktiivi97/38/EY; EYVL N:o 184, 12.7.1997, s. 31
6) komission direktiivi 2000/5/EY; EYVL N:o L 054, 26.2.2000, s. 42

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Ylitarkastaja
Terttu Ujainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.