495/2001

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus virallisista kääntäjistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan virallisista kääntäjistä 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetun asetuksen (626/1989) 8 ja 12 § sekä 18 §:n 2 momentti ja

muutetaan 9 §:n 2 momentti seuraavasti:

9 §

Hakemukseen on liitettävä hakijan omakätisesti allekirjoittama kääntäjän vakuutus sekä, milloin hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, asianomaisen ulkomaan viranomaisen antamana tai muu luotettava selvitys virallisista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Johtaja
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.