490/2001

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 394/2001, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (364/1963) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu peruskorvaus suoritetaan merkittävistä ja kalliista lääkkeistä seuraavien sairauksien hoidossa edellyttäen, että erillisselvityksellä on osoitettu riittävä hoidollinen peruste ja että muut korvattavuuden edellytyksen täyttyvät:

Lääke Sairaus
Kasvuhormoni Lasten vaikeat kasvuhäiriöt ja aikuisten vaikea kasvuhormonin puute erityisin käyttöaihein
Interferoni alfa Eräät kasvainsairaudet ja virusmaksatulehduksen muodot erityisin käyttöaihein
Interferoni beeta ja muut merkittävät ja kalliit MS-taudin hoidossa käytettävät lääkkeet Aaltoileva MS-tauti erityisin käyttöaihein
Dornaasi alfa Kystiseen fibroosiin liittyvä vaikea keuhkosairaus erityisin käyttöaihein
Takrolimuusi Elimensiirron jälkitila erityisin käyttöaihein
Erytropoietiini Eräät munuaissairauteen, syöpäsairauteen tai kemoterapiaan liittyvät anemiat ja valmistautuminen eräisiin toimenpiteisiin erityisin käyttöaihein
Takriini, donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini ja muut merkittävät ja kalliit Alzheimerin taudin hoidossa käytettävät lääkkeet Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttava Alzheimerin tauti erityisin käyttöaihein
Paklitakseli, doketakseli ja muut merkittävät ja kalliit solunsalpaajat Eräät syöpäsairaudet erityisin käyttöaihein
Merkittävät ja kalliit erektiohäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet Vaikeasta perustaudista johtuva vaikea erektiohäiriö erityisin käyttöaihein
Naltreksoni Opiaattiriippuvuuden jälkitila ja alkoholiriippuvuus erityisin käyttöaihein
Orlistaatti, sibutramiini ja muut merkittävät ja kalliit liikalihavuuden hoidossa käytettävät lääkkeet Sairaalloinen liikalihavuus erityisin käyttöaihein
Etanersepti, infliksimabi ja muut merkittävät ja kalliit reumasairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet Eräät reumasairaudet ja suolistotulehdukset erityisin käyttöaihein
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001. Takrolimuusin osalta asetusta sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä elokuuta 2001 alkaen.

Ennen tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston 8 päivänä lokakuuta 1998 antama päätös (735/1998) merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.