396/2001

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä

lisätään 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettuun hovioikeusasetukseen uusi 15 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Kansainvälinen oikeusapu
15 a §

Hovioikeus toimii oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisena lähettävänä viranomaisena siten kuin Suomi mainitun asetuksen täytäntöönpanoa varten ilmoittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Raija Merikalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.