395/2001

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä

lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettuun käräjäoikeusasetukseen uusi 25 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Kansainvälinen oikeusapu
25 a §

Käräjäoikeus toimii oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisena lähettävänä ja vastaanottavana viranomaisena siten kuin Suomi mainitun asetuksen täytäntöönpanoa varten ilmoittaa.

Laamanni voi kirjallisesti määrätä kansliahenkilökuntaan kuuluvan, jolla on riittävä taito, suorittamaan käräjäoikeudelle 1 momentista johtuvia tehtäviä.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2001.

Käräjäoikeus toimii 25 a §:ssä tarkoitettuna vastaanottavana viranomaisena kuitenkin vasta 1 päivänä tammikuuta 2002 lukien.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2001

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Raija Merikalla

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.