345/2001

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Strasbourgissa 5 päivänä helmikuuta 1992 tehty, eduskunnan 17 päivänä lokakuuta 2000 hyväksymä ja tasavallan presidentin 3 päivänä marraskuuta 2000 ratifioima Euroopan neuvoston yleissopimus ulkomaalaisten osallistumisesta julkiseen elämään paikallistasolla, jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 12 päivänä tammikuuta 2001, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan ilmoituksen yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesta soveltamisesta:

Yleissopimus koskee Suomessa kuntia.

3 §

Ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 3 päivänä marraskuuta 2000 annettu laki (920/2000) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

4 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 27/2001)

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.