323/2001

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 850 mk;

2) maksu henkilön JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajantodistuksesta 300 mk;

3) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 1 700 mk;

4) maksu yhteisön JHTT-luetteloon merkitsemisestä 300 mk;

5) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu yhteisöltä 1 500 mk.

Edellä tarkoitetun käsittelymaksun lisäksi peritään JHTT-yhteisöltä käsittelymaksuna JHTT-yhteisön palveluksessa JHTT-toimintaselvityksen jättämistä edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä olleiden JHTT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 500 mk kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä, kuitenkin enintään 10 000 mk.

6) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu henkilöltä 300 mk; sekä

7) maksu JHTT-luettelosta annettavasta todistuksesta ja otteesta 60 mk.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka JHTT-lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut;

2) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

3) muut palvelusuoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista 18 päivänä syyskuuta 1996 annettu valtiovarainministeriön päätös (687/1996).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.