291/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (799/1992) 13 §:n 1 momentti ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat, 13 §:n 1 momentti asetuksessa 479/1998 ja 16 § asetuksessa 1368/1994, sekä

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1368/1994, seuraavasti:

2 §

Kaupparekisteriasioissa Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisina toimivat maistraatit ja työvoima- ja elinkeinokeskukset siten kuin siitä erikseen säädetään. Muista alueellisista tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.