290/2001

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä syyskuuta 1985 annetun yrityskiinnitysasetuksen (778/1985) 1 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 17 § seuraavasti:

1 §

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) hakijan ja tämän asiamiehen nimi ja osoite;

2) hakijan vaatimus; ja

3) sen elinkeinonharjoittajan kaupparekisterin mukainen toiminimi ja yritys- ja yhteisötunnus, jonka omaisuutta hakemus koskee.


3 §

Elinkeinonharjoittajasta merkitään kaupparekisterin mukainen toiminimi ja yritys- ja yhteisötunnus.


17 §

Yrityskiinnitysrekisteriä pidetään elinkeinonharjoittajan yritys- ja yhteisötunnuksen mukaisessa järjestyksessä. Ennen yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) voimaantuloa tehtyjen rekisteröintien osalta rekisteriä voidaan pitää lain voimaan tullessa voimassa olleen elinkeinonharjoittajan kaupparekisterinumeron mukaisessa järjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.