282/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus TSE-riskiaineksen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 ja 9 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan TSE-riskiaineksen käsittelystä 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1197/2000) 4 §:n 1 momentin 1 kohdan a ja e alakohdat sekä 9 §:n 1 momentti ja

lisätään 4 §:n 1 momentin 1 kohtaan uudet f ja g alakohdat seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) TSE-riskiaineksella tai riskiaineksella seuraavia eläinten kudoksia:

a) yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten kallo, aivot ja silmät, nielurisat (tonsillat), selkäydin ja selkäranka mukaan luettuna takajuuren hermosolmu, ei kuitenkaan häntänikamia;


e) a, b, c ja d alakohdissa tarkoitettua kudosta sisältävä kuollut eläin tai eläimen osa, josta tätä kudosta ei ole poistettu;

f) eläimet, joissa on todettu TSE-tauti, ja tällaisten eläinten osat;

g) eläimet, joita ei ole tutkittu TSE-tautien varalta siten kuin BSE-taudin vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä (15/EEO/1998) säädetään tai eläintautilain (55/1980) nojalla erikseen määrätään, ja tällaisten eläinten osat.


9 §
Riskiaineksen varastointi

Varaston, jossa säilytetään käsittelemätöntä tai esikäsiteltyä TSE-riskiainesta, on oltava hyväksytty käyttötarkoitustaan varten. Uusi tai olennaisesti muutettu varasto saadaan ottaa käyttöön vasta hyväksymisen jälkeen. Hyväksymistä ei kuitenkaan tarvita riskiaineksen tilapäiselle säilytyspaikalle, joka sijaitsee riskiaineksen syntymispaikan välittömässä läheisyydessä, eikä myöskään varastolle, joka sijaitsee riskiaineksen käsittelylaitoksen taikka teurastamon tai teurastuspaikan yhteydessä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission päätös 2001/233/EY (32001D0233); EYVL N:o L 84, 23.3.2001, s. 59
Komission päätös 98/272/EY (31998D0272); EYVL N:o L 122, 24.4.1998, s. 59

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.