263/2001

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2001

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 9 §:n, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1998 annetussa päätöksessä (928/1998), seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2001

Ministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
9 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut:
Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 350 mk
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 mk
Muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 500 mk
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 500 mk
Muu muutosilmoitus 250 mk
Aputoiminimen rekisteröinti 350 mk/nimi
Sulautumis- ja jakautumisasiat
Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 1 500 mk + 250 mk/seuraava yhtiö
Sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 250 mk/yhtiö
Hakemus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanoon 1 500 mk + 900 mk/seuraava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 250 mk/yhtiö
Muut hakemusasiat
Hakemus osakepääoman alentamiseksi, arvonkorotusrahaston alentamiseksi, yhtiömuodon muuttamiseksi, voiton jakamiseksi, vararahaston alentamiseksi tai ylikurssirahaston alentamiseksi 2 150 mk
Hakemus julkisesta haasteesta osakeyhtiön velkojille 900 mk
Otteet, todistukset ja jäljennökset:
Ote kaupparekisteristä 60 mk
Rekisteröintitodistus 90 mk
Manuaalisesti koottu historiaote 110 mk/tunti
Diaaritodistus 25 mk
Muu kaupparekisteriin perustuva todistus 110 mk/tunti
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 60 mk
Tilinpäätös- ja taseasiat
Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 60 mk
Todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 25 mk
ATK-järjestelmän käyttö
Liittymismaksut:
Käyttäjätunnuksia 1 500 mk
" 2-10 250 mk/kpl
" 11 - 100 mk/kpl
Käyttäjätunnuksen uudelleen avaaminen 250 mk
Käyttömaksut:
Kysely 2 mk
Toiminimikysely 1 mk
Peruspoiminta kaupparekisteritiedoista konekielisessämuodossa 80 000 mk vuodessa
Mikrofilmit:
Kaupparekisterin peruskortisto 18 000 mk
Kaupparekisterin ylläpitokortit 6 400 mk/vuosi
Kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 3 800 mk/vuosi
Vuosien 1976-1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 10 000 mk
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981-1998 8 000 mk/vuosi
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1999- (sis. 20 000 tilinpäätöstä) 12 000 mk/vuosi
Lisämaksu/alkava 10 000 tilinpäätöstä 5 000 mk
Muutoksenhakumaksu:
Kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 mk
Oikeaksi todistaminen 48 mk 5 mk/sivu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.