181/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 ja 4 momentti sekä 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 3 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 356/1999 ja 4 §:n 2 ja 4 momentti asetuksessa 880/1996, ja 19 § osaksi asetuksessa 356/1999, sekä

lisätään 4 §:ään sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 880/1996, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §

Poliisimiehet kuuluvat päällystöön, alipäällystöön tai miehistöön.

Poliisimiehiä ovat:

1) päällystöön kuuluvat:

a) poliisin ylijohdossa poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, poliisitarkastaja, ylikomisario ja komisario;

b) poliisin lääninjohdossa lääninpoliisijohtaja, lääninpoliisiylitarkastaja, lääninylikomisario, lääninkomisario ja komisario;

c) keskusrikospoliisissa keskusrikospoliisin päällikkö, apulaispäällikkö, toimistopäällikkö, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario ja rikoskomisario;

d) suojelupoliisissa suojelupoliisin päällikkö, osastopäällikkö, ylitarkastaja ja tarkastaja;

e) liikkuvassa poliisissa liikkuvan poliisin päällikkö, apulaispäällikkö, ylikomisario ja komisario;

f) poliisioppilaitoksissa poliisikoulun johtaja, ylikomisario, komisario ja poliisipäällystön virkatutkinnon taikka poliisipäällystön tutkinnon suorittanut opettaja;

g) paikallispoliisissa poliisipäällikkö, apulaispoliisipäällikkö, nimismies, hallinto-osaston johtaja, lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario;

2) alipäällystöön kuuluvat rikosylikonstaapeli, ylikonstaapeli, ylietsivä ja poliisialipäällystön virkatutkinnon taikka poliisialipäällystön tutkinnon suorittanut opettaja; sekä

3) miehistöön kuuluvat vanhempi rikoskonstaapeli, vanhempi konstaapeli, etsivä, kouluttaja, nuorempi konstaapeli ja poliisikokelas.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisimiehiä ovat myös valtion hätäkeskuslaitoksen poliisimiehet.

2 §

Poliisin ylijohtoon kuuluvalla poliisitarkastajalla ja ylikomisariolla on oikeus vastuualueellaan antaa paikallispoliisin toimintaa yksittäistapauksessa koskevia ohjeita.

3 §

Poliisin lääninjohtoon kuuluvat lääninpoliisijohtaja ja lääninpoliisiylitarkastaja ovat läänin paikallispoliisin ja poliisin lääninjohdon alaiseksi määrättyjen poliisin yksikköjen henkilöstön esimiehiä.


4 §

Paikallispoliisin poliisiyksikön kenttäjohtajaksi määrätty poliisimies on alueella työvuorossa olevan muun kuin päällystöön kuuluvan paikallispoliisin henkilöstön ja samaa tehtävää suorittavan valtakunnalliseen yksikköön kuuluvan poliisimiehen esimies, jollei 5 §:n 2 momentin nojalla toisin määrätä.


Poliisin kenttäjohtaja työnjohtajana ja partionjohtaja tehtävän suorittajana vastaavat poliisin hälytyskeskuksen tai valtion hätäkeskuksen välittämän poliisille kuuluvan tehtävän suorittamisesta.

Edellä 4 momentissa tarkoitetun keskuksen päivystäjä vastaa tehtävän vastaanottamisesta, sen kiireellisyyden ja vaarallisuuden arvioinnista sekä välittämisestä kenttäjohtajalle tai partionjohtajalle ja muista tehtävän edellyttämistä tarpeellisista toimenpiteistä. Päivystäjä huolehtii erityisesti siitä, että tehtävän suorittajilla on työturvallisuuden edellyttämät tarpeelliset käytettävissä olevat tiedot sekä seuraa osaltaan tehtävien suorittamista.

19 §

Jollei toisin ole määrätty, 1 §:ssä mainitulla poliisimiehellä sekä ylivartijalla ja vartijalla on oltava virkapuku, jonka mallin sisäasiainministeriö vahvistaa.

Virkapukua voidaan käyttää vain virkatehtävissä, siihen liittyvän matkan aikana ja edustettaessa poliisia, jollei virkapuvun käytöstä muuta määrätä.

Virkapuvun käytöstä yksityisissä tilaisuuksissa päättää asianomaisen yksikön päällikkö. Luvan teatteriesityksissä tai vastaavissa tilaisuuksissa poliisin virkapuvun käyttöön antaa asianomaisen kihlakunnan poliisilaitoksen päällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Sisäasiainministeri
Ville Itälä

Poliisiylitarkastaja
Jorma Vuorio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.