170/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan omistusaravalainan myöntämisessä, omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sekä asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista 21 päivänä syyskuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (1135/1995) 6 §:n 3 momentti, 11 §, 12 §:n 1 momentti ja 17 § seuraavasti:

6 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 4 000 markkaa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 1 000 markkaan saakka.

11 §
Enimmäistulotaulukko pitkäaikaisen perus- parannuslainan muuttamiseksi avustusluon- teiseksi

Muutettaessa asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) mukaan myönnettyä tai siirrettyä pitkäaikaista perusparannuslainaa avustusluonteiseksi sovelletaan, tekemättä kuitenkaan niihin 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä, 10 §:n taulukoista poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Enimmäistulot pitkäaikaisen perusparannuslainan muuttamiseksi avustusluonteiseksi

Henkilöluku
1 2 3 4
5 200 9 200 12 300 15 700
12 §
Enimmäistulotaulukoiden soveltaminen

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä tai muutettaessa pitkäaikaista perusparannuslainaa avustusluonteiseksi enemmän kuin neljä henkilöä, korotetaan 7―11 §:ssä olevia tulojen enimmäismääriä 1 000 markalla kutakin lisähenkilöä kohden.


17 §
Enimmäistulot

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavia asunnon sijaintikunnan mukaan määräytyviä enimmäismääriä:

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä sovellettavat enimmäistulot vuokra-asuntoihin

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
11 000 13 500 14 900 16 500 17 900 19 200

Muissa kunnissa sovellettavat enimmäistulot vuokra-asuntoihin

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
10 000 12 300 13 500 15 000 16 300 17 500

Milloin hakija valitaan työ- tai virkasuhteen perusteella asukkaaksi vuokrataloon, jossa hänen työnantajansa on omistajana, sovelletaan 1 momentin taulukoista poiketen seuraavia tulojen enimmäismääriä:

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä sovellettavat enimmäistulot työsuhdeasunnoissa

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
13 000 15 900 17 600 19 500 21 100 22 700

Muissa kunnissa sovellettavat enimmäistulot työsuhdeasunnoissa

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
11 800 14 500 15 900 17 700 19 200 20 600

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin kuusi henkilöä, korotetaan edellä olevia tulojen enimmäismääriä 1 000 markalla kutakin lisähenkilöä kohti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2001

Ministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Tiina Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.