147/2001

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa 12 päivänä syyskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön (879/1997) päätöksen 24―26 § seuraavasti:

24 §
Hylätyistä eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava hylkäämistään eristä välittömästi Elintarvikevirastolle. Hylätyistä eristä on ilmoitettava joko liitteen 5 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

Elintarvikeviraston on ilmoitettava hylkäämisistä välittömästi edelleen maa- ja metsätalousministeriölle sekä lääninhallituksille ja kuntien valvontaviranomaisille. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa tarvittaessa asiasta lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille, komissiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

25 §
Toistuvista epäkohdista ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarvikevirastolle myös sellaisista tietystä laitoksesta tai maasta tulevista eristä todetuista toistuvista hygienialain vastaisista epäkohdista, jotka eivät johda hylkäämiseen, mutta jotka viittaavat puutteisiin laitoksen tai viranomaisten toiminnassa. Eristä on ilmoitettava joko liitteen 6 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

Elintarvikeviraston on ilmoitettava epäkohdista edelleen maa- ja metsätalousministeriölle sekä tarvittaessa lääninhallituksille ja kuntien valvontaviranomaisille. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa tarvittaessa asiasta lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille, komissiolle sekä toisille jäsenvaltioille.

26 §
Ensisaapumispaikan omavalvonnassa todetun salmonellan vuoksi palautettavista ja hävitettävistä eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on välittömästi ilmoitettava Elintarvikevirastolle sellaisista eristä, joiden mukana on oltava 14 ja 16 §:n mukaiset salmonellatodistukset ja jotka ensisaapumispaikka aikoo palauttaa tai hävittää omavalvontatutkimuksissa todetun salmonellan vuoksi. Eristä on ilmoitettava joko liitteen 6 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

Elintarvikeviraston on ilmoitettava palautuksista ja hävittämisistä edelleen maa- ja metsätalousministeriölle, joka ilmoittaa palauttamisesta lähtömaan eläinlääkintäviranomaisille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Päivi Roine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.