132/2001

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2001 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2001 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2001 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 41,48 %
Kunnallisveron osuus 50,53 %
Kirkollisveron osuus 3,12 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,87 %
3 §

Verovuodelta 2001 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 1999 toimitetussa verotuksessa vahvistettu kunnallisvero muutetaan kuntakohtaisiksi laskennallisiksi äyrimääriksi soveltamalla kunkin kunnan tuloveroprosenttia. Näin saatuja kuntakohtaisia äyrimääriä korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2000 ja 1 päivän tammikuuta 1999 asukaslukujen suhde. Korjattuihin äyrimääriin sovelletaan vuoden 2001 kunnan tuloveroprosenttia, ja kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen äyrimääriin vuoden 2001 kirkollisveroäyrin hintaa.

Ennen kuntien ja evankelisluterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa äyrimääriä tarkistetaan seuraavasti:

Kunta Evankelisluterilainen seurakunta Äyrimäärän alennus
Halikko Halikko 90 000 000
Kemijärvi Kemijärvi 52 000 000
Kempele Kempele 33 000 000
Kirkkonummi Kirkkonummi 76 000 000
Kuusjoki Kuusjoki 4 000 000
Lieto Lieto 24 000 000
Muurla Muurla 24 000 000
Naantali Naantali 24 000 000
Salo Salo 150 000 000
Särkisalo Särkisalo 34 500 000
Tarvasjoki Tarvasjoki 3 000 000
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi finanssisihteeri
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.