110/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 9 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 2/1996, 1243/1997 ja 1168/1999, uusi 3 momentti seuraavasti:


Edellä 2 momentin 3 kohdassa mainitun kuuloa koskevan vaatimuksen estämättä C1- ja C-luokan ajoneuvon kuljettaja saa ajoneuvoon liitetystä työvälineestä aiheutuvan melun haittavaikutusten vähentämiseksi käyttää ajaessaan kuulonsuojaimia, jos henkilökohtainen melualtistus todennäköisesti ylittää työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta annetun valtioneuvoston päätöksen (1404/1993) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvon. Kuulonsuojainten valintaan ja käyttöön sovelletaan, mitä asiasta mainitussa päätöksessä ja henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1407/1993) määrätään. Lisäksi kuulonsuojainten tulee täyttää henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen (1406/1993) 5 §:ssä tarkoitetut perusvaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri
Olli-Pekka Heinonen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.