96/2001

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2001

Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta 26 päivänä elokuuta 1999 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (865/1999) 2 §:n 1 momentti, 3 § ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Julkishallinnon ja -talouden tehtävissä hankittu kokemus

Tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän kokemuksen julkishallinnon ja -talouden tehtävistä toimimalla päätoimisesti vähintään kolme vuotta:

1) valtion, kunnan, seurakunnan, kuntayhtymän, seurakuntayhtymän tai sellaisen yhteisön, jossa niillä on määräämisvalta, samoin kuin muun luonteeltaan julkisoikeudellisen yhteisön tai säätiön talousjohtajana, talouspäällikkönä, laskentapäällikkönä, hallintopäällikkönä, taloussuunnittelijana, taloustarkastajana, sisäisenä tarkastajana tai julkishallinnon tilintarkastajana taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa taloushallinto- ja tarkastustehtävissä; tai

2) JHTT-yhteisössä tai Keskuskauppakamarin taikka kauppakamarin hyväksymässä tilintarkastusyhteisössä julkisen sektorin tarkastustehtävissä.


3 §
Tilintarkastustehtävissä hankittu kokemus

Tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen toimimalla vähintään kolme vuotta:

1) julkisyhteisön tilintarkastustehtävissä tai muissa taloudenhoidon tarkastustehtävissä taikka muissa sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavissa tehtävissä;

2) julkisyhteisön tai kirjanpitolaissa (1336/ 1997) tarkoitetun yhteisön sisäisenä tarkastajana; tai

3) tilintarkastustehtävissä kirjanpitolain nojalla kirjanpitovelvollisissa liiketoimintaa harjoittavissa yhteisöissä ja säätiöissä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettu kokemus ole päätoimista, tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuskokemuksen myös toimimalla vähintään kolme vuotta sivutoimisesti julkisyhteisöjen tai muiden yhteisöjen tilintarkastajana siten, että tilintarkastuskokemus on ollut monipuolista sekä määrältään ja laadultaan riittävän vaativaa.

Tässä pykälässä tarkoitettu tilintarkastuskokemus on oltava pääosin viimeisen viiden vuoden ajalta.

4 §
Poikkeuksellinen hyväksyminen tutkintoon

Tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on vähintään seitsemän vuoden kokemus vaativista julkishallinnon laskentatoimen, rahoituksen ja oikeudellisista tehtävistä sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta 3 §:n mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2001

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Vanhempi hallitussihteeri
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.