89/2001

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2001

Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppaministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1998 Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä tehty, eduskunnan 8 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksymä ja tasavallan presidentin 24 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksymä sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä syyskuuta 1999, on Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 3 päivästä lokakuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Etelä-Afrikan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 24 päivänä kesäkuuta 1999 annettu laki (88/2001) tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2001.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2001.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/2001)

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.