46/2001

Annettu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2001

Tasavallan presidentin asetus Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Roomassa 16 päivänä marraskuuta 1998 Suomen Tasavallan hallituksen ja Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän jäsenmaiden välillä tehty, eduskunnan 28 päivänä marraskuuta 2000 hyväksymä ja tasavallan presidentin 4 päivänä tammikuuta 2001 hyväksymä eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskeva puitesopimus sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettava Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 3 päivänä helmikuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Länsi-Euroopan puolustusmateriaaliryhmän kanssa tehdyn eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 4 päivänä tammikuuta 2001 annettu laki (2/2001) tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2001.

3 §

Eurooppalaista tutkimus- ja teknologiayhteistyöjärjestelmää koskevan puitesopimuksen sekä siihen liittyvän liitekirjeen nojalla sovellettavan Länsi-Euroopan unionin sekä sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2001.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 6/2001)

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.