Säädökset alkuperäisinä: 2000

900/2000
Tasavallan presidentin asetus poikkeusoloihin varautumista koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
899/2000
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
898/2000
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta
897/2000
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista saiusvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
896/2000
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2001 voimavaroista
895/2000
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
894/2000
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta
893/2000
Laki raittiustyölain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
892/2000
Laki sairausvakuutuslain 23 ja 30 §:n muuttamisesta
891/2000
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
890/2000
Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä
889/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
888/2000
Puolustusministeriön työjärjestys
887/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
886/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
885/2000
Laki lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EURO-CONTROL), navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen ja mainitun kansainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
884/2000
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
883/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetuista indeksiluvuista
882/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
881/2000
Valtioneuvoston asetus väylämaksuasetuksen 10 §:n muuttamisesta
880/2000
Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
879/2000
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä
878/2000
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
877/2000
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
876/2000
Laki tullilain muuttamisesta
875/2000
Laki arvonlisäverolain 95 §:n muuttamisesta
874/2000
Laki valmisteverotuslain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
873/2000
Laki pelastustoimilain muuttamisesta
872/2000
Tasavallan presidentin asetus tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
871/2000
Laki tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
870/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskevien Euroopan unionin neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/1999 ja (EY) N:o 2151/1999 kumoamisesta
869/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
868/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
867/2000
Valtioneuvoston asetus vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnasta
866/2000
Valtioneuvoston asetus torjunta-aineasetuksen 18 §:n muuttamisesta
865/2000
Valtioneuvoston asetus viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnissa ja valvonnassa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
864/2000
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen 12 ja 20 §:n muuttamisesta
863/2000
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista
862/2000
Valtioneuvoston asetus luotsausasetuksen 8 ja 9 a §:n muuttamisesta
861/2000
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta
860/2000
Valtioneuvoston asetus esihyväksyttyjen hedelmän- ja vihannestuottajaryhmittymien käynnistystuesta
859/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista
858/2000
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
857/2000
Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta
856/2000
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
855/2000
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
854/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista
853/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
852/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä
851/2000
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä annetun asetuksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.