Säädökset alkuperäisinä: 2000

950/2000
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
949/2000
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
948/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä
947/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tarkoitetuista luottolaitoksista ja keskusrahalaitoksista
946/2000
Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
945/2000
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
944/2000
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta
943/2000
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
942/2000
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
941/2000
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
940/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityistukisopimusten tekemisestä
939/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
938/2000
Valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta
937/2000
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2001 perittävästä maksusta
936/2000
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta
935/2000
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
934/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatuksesta ja maatalouden ympäristötuen koulutusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2000
933/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus mallasohralle maksettavasta kansallisesta lisätuesta vuodelta 1999
932/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
931/2000
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
930/2000
Valtioneuvoston asetus maatalouden ympäristötukeen varatun lisämäärärahan käyttämisestä vuonna 2000
929/2000
Valtioneuvoston asetus metsäveroasetuksen 15 §:n muuttamisesta
928/2000
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
927/2000
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
926/2000
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
925/2000
Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta
924/2000
Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
923/2000
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
922/2000
Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
921/2000
Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2001
920/2000
Laki ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elämään paikallistasolla koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
919/2000
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa
918/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
917/2000
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
916/2000
Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta
915/2000
Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
914/2000
Laki koulutus- ja erorahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
913/2000
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
912/2000
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
911/2000
Laki arpajaisverolain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
910/2000
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 6 a ja 6 b §:n muuttamisesta
909/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen eläinyksikköä kohti maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
908/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vehnälle maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
907/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehunurmelle maksettavasta kansallisesta tuesta vuodelta 2000
906/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tyyppikuormituskäyristä sähkökauppojen selvittämisessä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
905/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
904/2000
Valtioneuvoston asetus omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
903/2000
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
902/2000
Valtioneuvoston asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
901/2000
Valtioneuvoston asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.