Säädökset alkuperäisinä: 2000

1050/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2001
1049/2000
Opetusministeriön asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavan tekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
1048/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
1047/2000
Valtioneuvoston asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
1046/2000
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1045/2000
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2001
1044/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1043/2000
Valtiovarainministeriön ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
1042/2000
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1041/2000
Opetusministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1040/2000
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1039/2000
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista
1038/2000
Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1037/2000
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta
1036/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian liittotasavaltaa koskeva Euroopan unionin neuvoston asetus Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä sekä asetusten (EY) N:o 1294/1999 ja (EY) N:o 607/2000 samoin kuin asetuksen (EY) N:o 926/1998 2 artiklan kumoamisesta
1035/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1034/2000
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1033/2000
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1032/2000
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1031/2000
Valtioneuvoston asetus museovirastosta annetun asetuksen 16 §:n kumoamisesta
1030/2000
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1029/2000
Laki jalometallituotteista
1028/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1027/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2000
1026/2000
Valtioneuvoston asetus vuokratalolainojen ja asumisoikeustalojen lainojen vuosimaksun tarkistuksen alentamisesta
1025/2000
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1024/2000
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1023/2000
Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1022/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä
1021/2000
Valtioneuvoston asetus Ratahallintokeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1020/2000
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1019/2000
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1018/2000
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun asetuksen 13 §:n kumoamisesta
1017/2000
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1016/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön asetuksista
1015/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavissa rakennusinvestoinneissa hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
1014/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista teurastusperusteisista palkkioista ja lisätuesta
1013/2000
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1012/2000
Valtioneuvoston asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1011/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1010/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1009/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus astianpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
1008/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten tukien hakemisen käynnistämisestä
1007/2000
Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
1006/2000
Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 21 §:n kumoamisesta
1005/2000
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikunnista ja koulutuksen yhteistyöneuvottelukunnasta
1004/2000
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1003/2000
Laki äitiysavustuslain 3 §:n muuttamisesta
1002/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltokasvien tuen (CAP-tuen) maksatuksesta vuonna 2000
1001/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2000 sonni- ja härkäpalkkioiden ennakoiden, teurastuspalkkion ja lisätuen ennakoiden, uuhipalkkion toisen ennakon, Etelä-Suomen kansallisen kotieläintuen ja pohjoisen kotieläintuen sekä vuoden 1999 mallasohran lisätuen maksatuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.