Säädökset alkuperäisinä: 2000

1100/2000
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
1099/2000
Laki opintotukilain muuttamisesta
1098/2000
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta
1097/2000
Laki asunto-osakeyhtiölain 3 §:n muuttamisesta
1096/2000
Laki yrityskiinnityslain 27 §:n muuttamisesta
1095/2000
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1094/2000
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1093/2000
Laki kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1092/2000
Valtioneuvoston asetus Tieliikelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1091/2000
Valtioneuvoston asetus Hallinnon kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n kumoamisesta
1090/2000
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten lainan enimmäismääristä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1089/2000
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
1088/2000
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1087/2000
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
1086/2000
Laki tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta
1085/2000
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
1084/2000
Laki perintö- ja lahjaverolain 57 §:n muuttamisesta
1083/2000
Laki Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1082/2000
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1081/2000
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1080/2000
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1079/2000
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1078/2000
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta
1077/2000
Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1076/2000
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1075/2000
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
1074/2000
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä
1073/2000
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1072/2000
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1071/2000
Verohallituksen päätös vuodelta 2001 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1070/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiellosta käyttää kilpailuissa tai pitää näytteillä koiria, joille on suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus
1069/2000
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1068/2000
Laki yritystoiminnan tukemisesta
1067/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
1066/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2001 työttömyysvakuutusmaksuista
1065/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista
1064/2000
Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1063/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1062/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 52 ja 53 §:n muuttamisesta
1061/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien muuttamista koskevasta hakuajasta
1060/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
1059/2000
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1058/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1057/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten markkinoilta poistamisessa noudatettavasta menettelystä
1056/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän elintarviketuen täytäntöönpanosta
1055/2000
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten ja liikelaitoskonsernien kirjanpidon perusteista ja tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1054/2000
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1053/2000
Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1052/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta
1051/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.