Säädökset alkuperäisinä: 2000

50/2000
Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta
49/2000
Laki yritystuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
48/2000
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
47/2000
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
46/2000
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
45/2000
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki
44/2000
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
43/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
42/2000
Laki asumistukilain muuttamisesta
41/2000
Laki opintotukilain muuttamisesta
40/2000
Eduskunnan työjärjestys
39/2000
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
38/2000
Laki Eduskunnan kirjastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
37/2000
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
36/2000
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
35/2000
Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
34/2000
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
33/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
32/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä elävien lohikalojen sekä teurastetun, perkaamattoman lohikalan tuonnista Norjasta
31/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
30/2000
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
29/2000
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
28/2000
Laki elokuvataiteen edistämisestä
27/2000
Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000
26/2000
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta pohjoisesta tuesta
25/2000
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
24/2000
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
23/2000
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
22/2000
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
21/2000
Asetus vuonna 2000 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
20/2000
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
19/2000
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä vesiensuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
18/2000
Asetus työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymisestä
17/2000
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 1999 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
16/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalatalousalan tuottajajärjestöjen hyväksymisestä ja tukemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
15/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
14/2000
Valtioneuvoston päätös jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevasta valtakunnallisen jätesuunnitelman osasta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n kumoamisesta
13/2000
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
12/2000
Asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
11/2000
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
10/2000
Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen muuttamisesta
9/2000
Asetus Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja keskinäistä suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
8/2000
Laki Libanonin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja keskinäistä suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
7/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
6/2000
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
5/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
4/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
3/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentin mukaisen eläkelaitosten vastuun prosenttimäärästä vuodelle 2000
2/2000
Valtioneuvoston päätös nikkeliä ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista
1/2000
Asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.