Säädökset alkuperäisinä: 2000

100/2000
Laki kemikaalilain 3 §:n muuttamisesta
99/2000
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 134 ja 153 §:n muuttamisesta
98/2000
Laki maa-aineslain 2 §:n muuttamisesta
97/2000
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta
96/2000
Laki kiinteistönmuodostamislain 75 §:n muuttamisesta
95/2000
Laki patoturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta
94/2000
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
93/2000
Laki kalastuslain muuttamisesta
92/2000
Laki merensuojelulain muuttamisesta
91/2000
Laki jätelain muuttamisesta
90/2000
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta
89/2000
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
88/2000
Laki vesilain muuttamisesta
87/2000
Laki ympäristölupavirastoista
86/2000
Ympäristönsuojelulaki
85/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
84/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
83/2000
Valtiovarainministeriön päätös yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
82/2000
Sisäasiainministeriön päätös suojelupoliisin ennalta estävässä turvallisuustyössä noudatettavista yleisistä perusteista
81/2000
Asetus kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta
80/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä elävien sikojen, sianlihan ja sianlihatuotteiden tuonnista Portugalista
79/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
78/2000
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
77/2000
Asetus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
76/2000
Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta
75/2000
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
74/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus Egyptissä tuotetun perunan tuonnin ja markkinoinnin kieltämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
73/2000
Opetusministeriön päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta
72/2000
Opetusministeriön päätös valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin
71/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä
70/2000
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
69/2000
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
68/2000
Asetus Romanian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
67/2000
Laki Romanian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
66/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, eläinmäärien ilmoittamisesta sekä poikkeuslupien hakemisesta vuonna 2000
65/2000
Asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta
64/2000
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
63/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
62/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös puutarhatuotteiden varastointituen täytäntöönpanosta vuonna 2000 ja varastotiloista
61/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvihuonetuottajalle maksettavasta tuesta ja sen hakemisesta vuonna 2000
60/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
59/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
58/2000
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
57/2000
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 2000
56/2000
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
55/2000
Laki kolttalain 8 ja 13 §:n muuttamisesta
54/2000
Laki poronhoitolain 34 §:n muuttamisesta
53/2000
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta
52/2000
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
51/2000
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.