Säädökset alkuperäisinä: 2000

150/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä tuontirajoituksista annetun päätöksen N:o 9/tuonti/1998 kumoamisesta
149/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
148/2000
Valtioneuvoston päätös korvauksen maksamisesta kasvinjalostusyrityksille kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä
147/2000
Asetus valtiopäivien juhlamenoista annetun asetuksen kumoamisesta
146/2000
Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännön muuttamisesta
145/2000
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
144/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsätalouden ympäristötuesta
143/2000
Valtioneuvoston päätös pentakloorifenolin sekä eräiden difenyylimetaanien markkinoille luovuttamisen ja käytön kieltämisestä
142/2000
Valtioneuvoston päätös orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
141/2000
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
140/2000
Asetus arkistolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
139/2000
Asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
138/2000
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
137/2000
Asetus korkeimmasta oikeudesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
136/2000
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
135/2000
Asetus puolustusneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
134/2000
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
133/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
132/2000
Liikenneministeriön päätös Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
131/2000
Valtiovarainministeriön päätös verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2000 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
130/2000
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
129/2000
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta
128/2000
Valtioneuvoston päätös ympäristölupavirastoista
127/2000
Valtioneuvoston päätös aikuiskoulutusneuvostosta
126/2000
Asetus jäteasetuksen 19 §:n kumoamisesta
125/2000
Asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
124/2000
Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin annetun asetuksen 6 ja 10 §:n muuttamisesta
123/2000
Asetus museovirastosta annetun asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
122/2000
Asetus valtion taidemuseosta annetun asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
121/2000
Asetus elokuvataiteen edistämisestä
120/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä elävien nautaeläinten ja nautaeläimistä saatavien tuotteiden tuonnista Portugalista
119/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2000
118/2000
Oikeusministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista
117/2000
Ympäristöministeriön päätös sisävesien kalavesiksi nimeämisestä ja näiden vesien tutkimisesta
116/2000
Asetus ympäristölupavirastoista
115/2000
Asetus ulkomaalaisasetuksen muuttamisesta
114/2000
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
113/2000
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta
112/2000
Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta
111/2000
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta
110/2000
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
109/2000
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
108/2000
Laki valtion virkamieslain 4 §:n muuttamisesta
107/2000
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
106/2000
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
105/2000
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta
104/2000
Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
103/2000
Laki ilmailulain 44 §:n muuttamisesta
102/2000
Laki vesiliikennelain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
101/2000
Laki maastoliikennelain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.