Säädökset alkuperäisinä: 2000

200/2000
Laki pelastustoimilain muuttamisesta
199/2000
Laki puolustustilalain muuttamisesta
198/2000
Laki valmiuslain muuttamisesta
197/2000
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
196/2000
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä
195/2000
Laki pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta
194/2000
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
193/2000
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista
192/2000
Laki rahoitustarkastuslain 3 §:n muuttamisesta
191/2000
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
190/2000
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
189/2000
Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista
188/2000
Laki Suomen säädöskokoelmasta
187/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista
186/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
185/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kilpailuviraston maksullisista suoritteista
184/2000
Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista
183/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös julkisesti tuettujen alusluottojen yleisistä ehdoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
182/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maakaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
181/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista
180/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mitta-astioina käytettävistä pulloista
179/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmispakkauksista
178/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsänviljelyaineiston kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
177/2000
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1999
176/2000
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 2000 kiinteistöveron eräpäivistä
175/2000
Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
174/2000
Valtioneuvoston päätös elokuvan tuotantotuesta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
173/2000
Asetus hallinto-oikeusasetuksen 17 §:n kumoamisesta
172/2000
Asetus terveydensuojeluasetuksen 1 ja 2 §:n kumoamisesta
171/2000
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
170/2000
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
169/2000
Ympäristönsuojeluasetus
168/2000
Asetus valtion liikenneturvallisuusviranomaisesta annetun asetuksen kumoamisesta
167/2000
Asetus ruumiiden luovuttamisesta anatomian laitoksille annetun asetuksen kumoamisesta
166/2000
Valtiovarainministeriön päätös kiinnitysluottopankin kiinteistövakuuksien arvioimisesta
165/2000
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin muuttamisesta
164/2000
Asetus säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
163/2000
Asetus Kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 9 §:n 1 momentin muuttamisesta
162/2000
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta
161/2000
Asetus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
160/2000
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
159/2000
Asetus ulkomaalaisvirastosta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
158/2000
Laki pelastustoimilain muuttamisesta
157/2000
Hätäkeskuslaki
156/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
155/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
154/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien horisontaaliehdoista
153/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
152/2000
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle vuodelta 2000 maksettavasta kansallisesta tuesta
151/2000
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1999 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.