Säädökset alkuperäisinä: 2000

250/2000
Eduskunnan vaalisääntö
249/2000
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
248/2000
Asetus rangaistuslaitosten nimien muuttamisesta
247/2000
Asetus rikosrekisteriasetuksen 6 §:n muuttamisesta
246/2000
Asetus nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
245/2000
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
244/2000
Ympäristöministeriön päätös ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista
243/2000
Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta
242/2000
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
241/2000
Laki kansaneläkelain 53 §:n muuttamisesta
240/2000
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen liitteen I muuttamisesta
239/2000
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
238/2000
Laki Suomen Punaisesta Rististä
237/2000
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
236/2000
Asetus valtion asuntorahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
235/2000
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
234/2000
Asetus Suomen ympäristökeskuksesta
233/2000
Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 19 ja 20 §:n muuttamisesta
232/2000
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
231/2000
Asetus oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
230/2000
Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
229/2000
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
228/2000
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
227/2000
Asetus työllisyysperusteisista kunnallisista peruskorjausavustuksista annetun asetuksen kumoamisesta
226/2000
Asetus työvoima-avustajista annetun asetuksen kumoamisesta
225/2000
Asetus ulkomaalaisvaltuutetusta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
224/2000
Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
223/2000
Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
222/2000
Asetus työnhakukoulutukseen osallistuvien ylläpitokorvauksesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
221/2000
Asetus työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista annetun asetuksen muuttamisesta
220/2000
Panostaja-asetus
219/2000
Panostajalaki
218/2000
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja 8 §:n 1 momentin väliaikaisesta muuttamisesta
217/2000
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
216/2000
Laki muutoksenhausta tuomioistuimen virkaa haettaessa annetun lain kumoamisesta
215/2000
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
214/2000
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
213/2000
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta
212/2000
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
211/2000
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
210/2000
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
209/2000
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
208/2000
Laki valtion virkamieslain 45 ja 48 §:n muuttamisesta
207/2000
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
206/2000
Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta
205/2000
Laki tuomareiden nimittämisestä
204/2000
Ulkoasiainhallintolaki
203/2000
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
202/2000
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
201/2000
Laki kirkkolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.