Säädökset alkuperäisinä: 2000

350/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
349/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista tulorajoista
348/2000
Laki lääninhallituslain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
347/2000
Laki Latvian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
346/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä
345/2000
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
344/2000
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa
343/2000
Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta
342/2000
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta
341/2000
Tasavallan presidentin asetus teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta
340/2000
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
339/2000
Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä
338/2000
Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille
337/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
336/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
335/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta
334/2000
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
333/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
332/2000
Laki arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
331/2000
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 60 §:n muuttamisesta
330/2000
Valtioneuvoston asetus hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
329/2000
Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
328/2000
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
327/2000
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
326/2000
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta
325/2000
Tasavallan presidentin asetus Euroopan lepakoiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
324/2000
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
323/2000
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa tehdyn KFOR-joukkojen kauttakulkua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
322/2000
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
321/2000
Valtiovarainministeriön asetus kirkon juhlarahasta
320/2000
Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta
319/2000
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
318/2000
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
317/2000
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta
316/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
315/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
314/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus avustusjärjestöille Euroopan yhteisön varoista myönnettävän tuen täytäntöönpanosta
313/2000
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä
312/2000
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
311/2000
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
310/2000
Valtioneuvoston asetus työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
309/2000
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
308/2000
Valtioneuvoston asetus elintarvikevirastosta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
307/2000
Valtioneuvoston asetus Kuluttajavirastosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
306/2000
Valtioneuvoston asetus kilpailuvirastosta annetun asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
305/2000
Asetus yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
304/2000
Asetus merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
303/2000
Asetus merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
302/2000
Asetus kotityötä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
301/2000
Asetus osa-aikatyötä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.