Säädökset alkuperäisinä: 2000

1250/2000
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen muuttamisesta
1249/2000
Valtioneuvoston asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1248/2000
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
1247/2000
Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1246/2000
Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
1245/2000
Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1244/2000
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
1243/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista
1242/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 2000 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella
1241/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan tilinpäätöksestä
1240/2000
Valtioneuvoston asetus kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen 14 §:n kumoamisesta
1239/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiineista ja niitä sisältävistä rehuvalmisteista
1238/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinproteiinin tuonnista, viennistä ja käytöstä eläinten ruokinnassa
1237/2000
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1236/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä
1235/2000
Valtioneuvoston asetus lihan kuljetusavustuksesta vuonna 2000
1234/2000
Sisäasiainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1233/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien määrätietojen toimittamisesta
1232/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetun työministeriön päätöksen 1 §:n ja liitteen muuttamisesta
1231/2000
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2001
1230/2000
Laki työntekijäin eläkelain 10 a ja 19 c §:n muuttamisesta
1229/2000
Laki yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
1228/2000
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1227/2000
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1226/2000
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1225/2000
Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
1224/2000
Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
1223/2000
Laki vuodelta 2001 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta
1222/2000
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
1221/2000
Laki mielenterveyslain 34 §:n muuttamisesta
1220/2000
Laki erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta
1219/2000
Laki kansanterveyslain 14 ja 49 §:n muuttamisesta
1218/2000
Valtioneuvoston asetus oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1217/2000
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta
1216/2000
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1215/2000
Valtioneuvoston asetus vuoden 2000 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
1214/2000
Laki satovahinkojen korvaamisesta
1213/2000
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1212/2000
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta annetun lain kumoamisesta
1211/2000
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1210/2000
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1209/2000
Laki Valtion kiinteistölaitoksen nimen muuttamisesta nimeksi Senaatti-kiinteistöt
1208/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1207/2000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1206/2000
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 18 ja 24 §:n muuttamisesta
1205/2000
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 8 §:n kumoamisesta
1204/2000
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen perusteista
1203/2000
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
1202/2000
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1201/2000
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.